Jun 152013
 

ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ,ภาษาถิ่นภาคเหนือ,ภาษาถิ่นเหนือ,ภาษาเหนือ,ภาษา ท้องถิ่น ของ ภาค เหนือ,ภาษาภาคเหนือ,ภาษา เหนือ,เรียนภาษาเหนือ,หัดพูดภาษาเหนือ

ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ

ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ คำแปล
 กุ๊บ  งอบ
 ข้าวเปี๋ยน  รำข้าว
 กาด  ตลาด
 ขะโยม  เด็กวัด
 บวก  หนอง,ปลัก
 นิ้วโข้  นิ้วโป้ง
 กั๊ดต๊อง  แน่นท้อง,อิ่มมาก
 ล๊วก  ฉลาด
 ง่าว  โง่
 ขึ๊ด  อาเพศ
 จ๋าเหลือ  อวดรู้
 ผญ๋า  ปัญญา
 แก๊ด  เตี๊ย,ม่อต้อ
 อิด  เหนื่อย
 หัววอก  คนปลิ้นปล้อน
 สลิด  แก่แดด,กระดี๋กระด๋า
 เปี๊ยะปึ๊กซึก  เปียกชุ่ม
 ละอ่อน  เด็ก
 หลึกหลวง  คนดื้อด้าน
 แง่น  แทะ
 ตั๊ก  ทักทาย
 ดิ้นขวั๊ะ ดิ้นควด  ดิ้นพราดๆ
 ปิ้นไป ปิ้นมา  พลิกไป พลิกมา (ส่วนมากจะเอาไว้ว่าให้คนที่เป็นคนกลับกลอก)
 เกิ้ม  ครึ่งสุกครึ่งดิบ (ส่วนมากใช้เรียกมะขามที่กำลังจะสุก)
 ก๋ำปอ  รสชาติกลางๆ ไม่เปรี้ยวและไม่หวานจนเกินไป
 ผัดตะเวิ้น  หมุนเคว้ง
 ค่าว  เป็นบทประพันธ์ชนิดหนึ่งของภาคเหนือ
 ซอ  เป็นการร่ายบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาสดๆ ณ ขณะนั้นเลย โดยมีสะล้อ ซอ ซึง มาประกอบ
 จ๊อย  เป็นการร่ายบทประพันธ์เกริ่น ก่อนที่จะซอ
 เฮือง  ลักษณะของผลไม้ที่ยังไม่แก่ แต่ถูกเด็ดออกมาก่อน จึงมีลักษณะคล้ายว่าสุกแล้ว
 อุ๊ก  การบ่ม เช่น การเอากล้วย หรือมะม่วงมาบ่มให้สุก
 ยื่อ  เอื้อม
 ซิ  สอย
 ป่ะแล๊ด  หวืด,พลาด (เช่น ย่ำป่ะแล๊ด หมายถึง เหยีบพลาด)

 

ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ