May 172013
 

ภาษาถิ่นภาคเหนือ,ภาษาเหนือ,ภาษาเหนือวันละคํา,แปลภาษาเหนือ,มอง ภาษาเหนือ,กลอนภาษาเหนือ,ภาษาถิ่นภาคอีสาน,ภาษาถิ่นภาคใต้,สับปะรด,ภาพเคลื่อนไหว,ภาษา ถิ่น ภาค เหนือ หมวด ผล ไม้,คำ ภาษา ถิ่น ภาค เหนือ,ความ หมาย ของ ภาษา ถิ่น ภาค เหนือ,ภาษา ถิ่น ภาค เหนือ เกี่ยว กับ สัตว์,ภาษาเหนือ ประโยค,สอนภาษาเหนือ,บอกรักภาษาเหนือ,คิดถึง ภาษาเหนือ,พูดภาษาเหนือ,หัดพูดภาษาเหนือ,ภาษาเหนือเป็นประโยค,ภาษาถิ่นเหนือ,ฝึกพูดภาษาเหนือ,น่ารัก ภาษาเหนือ,ผลไม้ภาษาเหนือ,ดู ภาษาเหนือ,มะละกอ ภาษาเหนือ,พจนานุกรมภาษาเหนือ,กลับบ้าน ภาษาเหนือ,รัก ภาษาเหนือ,ฉัน ภาษาเหนือ,กิน ภาษาเหนือ,สอนพูดภาษาเหนือ,สวัสดี ภาษาเหนือ,การพูดภาษาเหนือ,ภาษาภาคเหนือ,ประโยคภาษาเหนือ,คำภาษาเหนือ,กินข้าว ภาษาเหนือ,แปลภาษากลางเป็นภาษาเหนือ, อร่อย ภาษาเหนือ,ไป ภาษาเหนือ,ฝรั่ง ภาษาเหนือ,เรียนรู้ภาษาเหนือ,ไม่ ภาษาเหนือ,มาก ภาษาเหนือ,กระสอบภาษาเหนือ,ภาษาเหนือ คิดถึง,เพื่อน ภาษาเหนือ,นอน ภาษาเหนือ,เพลงภาษาเหนือ,แตงโม ภาษาเหนือ,ภาษาเหนือ คําเมือง,เปิ้น ภาษาเหนือ,สนทนาภาษาเหนือ,วันนี้ ภาษาเหนือ,คำหลัก,การแข่งขัน,การค้นหารายเดือนทั่วโลก ,การค้นหารายเดือนในท้องถิ่น ,เรียนภาษาเหนือ,แม่ ภาษาเหนือ,ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ,ภาษาเหนือพร้อมคําแปล,ภาษาเหนือ ผลไม้,บ้าน ภาษาเหนือ,วอก ภาษาเหนือ,ฮา ภาษาเหนือ,ภาษา เหนือ เชียงใหม่,ก่าย ภาษาเหนือ,แฮ่น ภาษาเหนือ,ขยัน ภาษาเหนือ,ภาษาของภาคเหนือ,ภาษากลางแปลเป็นภาษาเหนือ,ภาษาเมืองเหนือ,ภาษาถิ่นของภาคเหนือ,ภาคเหนือ ภาษาอังกฤษ,ขอโทษ ภาษาเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ,พูดภาษาเหนือเป็นประโยค,ภาษาพูดภาคเหนือ,ภาษาไทยถิ่นเหนือ,คําพูดภาษาเหนือ,แปลภาษาเหนือเป็นภาษากลาง,ภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ,เหนือ ภาษาอังกฤษ,ทิศเหนือ ภาษาอังกฤษ,พรุ่งนี้ ภาษาเหนือ,คลองตันเหนือ ภาษาอังกฤษ,ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ,เพลงภาษาถิ่นเหนือ,เที่ยว ภาษาเหนือ,ภาษาท้องถิ่นเหนือ,อาหารภาคเหนือ ภาษาอังกฤษ,ชื่อผลไม้ภาษาเหนือ,สําโรงเหนือ ภาษาอังกฤษ,ภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือ,ภาษาพื้นบ้านภาคเหนือ,ถิ่นเหนือ,แปลภาษาถิ่นเหนือ,ตั้งชื่อภาษาเหนือ,ภาษาไทยภาคเหนือ,ภาษาไทยเหนือ,ฟังเพลงภาษาเหนือ,กินข้าวอร่อยจัง ภาษาเหนือ,การเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ,ภาษาถิ่นภาคเหนือหมวดผลไม้,หาคำศัพท์อังกฤษ,กึ๊ดเติงหาบ้าน,เรียนภาษาคําเมือง

ภาษาถิ่นภาคเหนือ

         ภาษาถิ่นภาคเหนือ หรือภาษาคำเมืองนั้น มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ภาษาถิ่นพายัพ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในภาคเหนือตอนบน จังหวัดที่มักจะพูดภาษาถิ่นภาคเหนือนั้น ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และยังมีการพูดและการผสมภาษากันในบางพื้นที่ของ จังหวัดตาก สุโขทัยและ เพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นดินแดนล้านนานั่นเอง

นอกจากภาษาถิ่นภาคเหนือแล้ว ทางล้านนาก็ยังมีภาษาอื่นๆอีก เนื่องจากว่าดินแดนล้านนานั้น มีประชากรที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทำให้มีภาษาอยู่มากมาย เช่น ภาษาลื้อ ภาษายอง ภาษาลั๊วะ และยังมีภาษาของชนเผ่าบนที่ราบสูงอีกมากมาย ซึ่งวันนี้ เราขอยกตัวอย่างภาษาถิ่นภาคเหนือ ไว้ให้ท่าน ได้ศึกษาเรียนรู้มาพอสังเขป ดังนี้

ภาษาถิ่นภาคเหนือ

ภาษาถิ่นภาคเหนือ คำแปล
ตุ๊เจ้า หลวงพ่อ
ก๋ำปุ้ง แมงมุม
ก๋ำเบ้อ ผีเสื้อ
 คุมมุม  การเรียกสภาพการณ์ที่ดำมืด มืดมัว เช่น เงาดำคุมมุม
 เต่ว  กางเกง
 ป่ะเล้อ  เยอะ,มาก
 ซะป๊ะ  หลายอย่าง,สารพัด
 กู้เตื้อ  ทุกที
 ขาวโจ๊ะโพ๊ะ  ขาวจวั๊ะ
 ตากหงาย  หงายหลัง
 ก๋ำปอ  ใช้เรียกรสชาติอาหาร หรือผลไม้ ที่ไม่เปรี้ยว หรือไม่หวานจนเกินไป เช่น มะขามก๋ำปอ มะม่วงก๋ำปอ เป็นต้น
 ซักมอกได  สักเท่าไหร่
 เหี้ยเบ๊อะเหี้ยเบ้อ  กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ
 มาเพ้  มาทางนี้
 ก๊ายง่าว  น่าเบื่อ,เบื่อมากๆ
 หะน้ำ  วิดน้ำ
 หลึก  ดื้อ
 เพ๊อะ  รุงรัง
 สะวัด  สะบัด
 ฮ๊ากไก้  กิน (เป็นคำที่ไม่เรียบร้อย เพราะความหมาย เหมือนกันคำว่าแดก)
 จุ๊หล่ะอ่อน  หลอกเด็ก
 หน้าอย่างป๊ากหัก  หน้าอย่างกับทัพพีหัก
 ตุ๊กใบ้ตุ๊กง่าว  ลำบากยากเข็น
 สิ๊  สอย เช่ย สิ๊บ่าม่วง แปลว่า สอยมะม่วง
 แข็งเกิ๊กเดิ๊ก  แข็งโป๊ก
 หลุกหลิกหัว  ส่ายหัว
 สวก  ดุ
 ป๋าหลิมหลวง  ปลาช่อนตัวโต
 สะลิดบ่าดี  เป็นคำด่า ใช้ด่าคนที่ร่าน แรด ไม่รู้จักกาละเทสะ
 คนหัววอก  คนโกหก
 โก้งโง่ง  โค้งเว้า
 ควายหงาน  ควายตัวใหญ่ เขายาว
 ปุ้ดเกิ่ง  ขาดท่อน,ขาดครึ่ง
 โก้โว่  ใช้เรียกลักษณะของอาการกลวง เช่น เขาเจาะท่อนไม้ เป๋นรูก๋วงโก้โว่
 ก๋างสุด  กางมุ้ง
 ต้าวตุ๊บ ต้างตั๊บ  ล้มลุกคลุกคลาน
 จ๋าเหลือ  เหลือคำ ,คนชอบเถียง
 ลอกแลน  ปลิ้นปล้อน
 แข็งเกิ๊กเดิ๊ก  แข็งโป๊ก เช่น ข้าวเหนียวตากแดด แข็งเกิ๊กเดิ๊ก
 ล้ำไป  เกินเหตุ
 เขียม  หายาก
 อุ่ม  กุม
 ขี้ปุ๋มหลาม  อ้วนลงพุง

 

ภาษาถิ่นภาคเหนือ